Easystar


Technické údaje:

typ modelu:
rozpětí:
délka:
celková plocha:
hmotnost:
motor:
vrtule:
regulátor:
akumulátory:
ovládané prvky:
piloti:

hornoplošník
1370 mm
870 mm
24 dm2
680 g
Permax 400/6 V
MPX 5x4”
JES 012
Shark (KAN) 1050/8,4 V
VOP, SOP, motor
Navrátil R.